Stockholm

Stockholm

Här utför vi en omfattande renovering av en gård i Stockholm till en återkommande kund till oss. Renoveringen avser Huvudbyggnad med 2 st flyglar och ett stort stall.
Nacka

Nacka

Här i Nacka utför vi en totalrenovering invändigt och omläggning av tak från schiffer till falsat koppartak.
Skägga Udd

Skägga Udd

Här lägger vi ett nytt tak med ny papp och läkt och nya takpannor, även målning av fasad och fönster.