Om oss – Allerskog & Krantz

Innan du drar igång med renovering, markarbete eller nybyggnation så bör du se till att du har sett närmre på alla alternativ. Även om man bara genomför en mindre renovering så är resultatet något som man måste trivas länge med. Det här är något som vi på Allerskog & Krantz har förstått. Därför tar vi alla dina frågor och tankar på största allvar. Vi vet ju att om jobbet görs rätt från start så kommer du att glädjas och må bra i ditt hem och på din tomt för all framtid.

Stämpeln Allerskog & Krantz

Vad innebär det att ett projekt bär stämpeln Allerskog & Krantz? För svar så kan du ta en titt på våra referensprojekt, men vi vill även poängtera att inget bygge är det andra likt. Vi ser aldrig ditt projekt som en kopia eller upprepning av något som vi har gjort tidigare. Det spelar ingen roll om du kommer för att beställa en flytbrygga eller en klassisk båtbrygga med träpålar i botten. Du har fria händer att besluta om ditt projekt och det enda vi inte kommer att tumma på är kvaliteten. När du står med ett färdigt projekt från Allerskog & Krantz så är du nöjd och dessutom så inser du att det hela blev klart i tid!

Hur håller vi det vi lovar?

Då det handlar om markarbeten och byggnation så måste man alltid inse att det kan hända saker som gör att arbetet försenas. Allerskog & Krantz råder ju inte över vädrets makter, men vi har gjort en hel del för att se till att förseningar inte uppkommer på grund av brist på material och maskiner. Sedan 2010 så har vi vår egen maskinpark så att vi kan ta hand om schakt, avyttring av avfall, tunga lyft, grävning, och mer då vi behöver det. Du slipper alltså lyssna på ursäkter för dräneringen som tar en vecka längre på grund av att den lovade grävskopan uteblivit.

Vi lovar heller inte det som är omöjligt. Visst kan du se att några av våra referensprojekt gränsar till det otroliga men det beror inte på att vi viftat med en magisk trollstav. Det handlar istället om att vi har hantverkare som lever upp till dina krav om kvalitet, och att vi lyssnar noga på dig och ser till att kommunikationen oss emellan är bra genom hela arbetsprocessen.