Här i Nacka utför vi en totalrenovering invändigt och omläggning av tak från schiffer till falsat koppartak.