Här lägger vi ett nytt tak med ny papp och läkt och nya takpannor, även målning av fasad och fönster.